İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Gayrimenkül Yönetimi

 • Gayrimenkul ve varlık değerleme (ekspertiz),
  sustainable-real-estate-development
 • İşletme ve gayrimaddi varlık değerleme,
 • Tarihsel ve kültürel varlıkları değerleme,
 • Gayrimenkul ve varlık değerleme ve muhasebe standartları ve uygulamaları,
 • Gayrimenkul bilgi sistemleri ve değer haritalarının üretilmesi,
 • Arazi geliştirme, imar uygulamaları ve değer esaslı arazi düzenlenmesi,
 • Kentsel gelişme, dönüşüm, yenileme ve koruma politikaları ve uygulamaları,
 • Arsa üretimi, konut ekonomisi ve politikaları,
 • Kent ekonomisi ve kent yönetimi,
 • Gayrimenkul proje geliştirme ve proje değerleme,
 • Gayrimenkul proje yönetimi ve denetimi,
 • Kentsel ve kırsal altyapı yatırımları, proje geliştirme ve yönetimi,
 • Gayrimenkul ilkeleri ve yatırım analizleri,
 • Gayrimenkul yatırımları ve finansmanı,
 • Proje finansmanı yöntemleri ve uygulamaları,
 • Menkul kıymetleştirme ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları,
 • Kredi dereceleme çalışmaları,
 • Gayrimenkul, imar, inşaat ve sözleşme hukuku ve uygulamaları,
 • Gayrimenkul yönetimi: tesis, kaynak ve arazi yönetimi,
 • Ticari ve özellikli gayrimenkullerin yönetimi: toplu yapı, site, kooperatif siteleri, ofis-rezidans, perakende, tatil köyü, sağlık-eğitim tesisleri, limanlar, sanayi bölgeleri ve idari yapıların yönetimleri,
 • Uluslararası tesis yönetimi standartları ve ulusal düzenlemelerin analizi,
 • Arazi ekonomisi, tasarruf sistemleri, politikaları ve ekonomik gelişme,
 • Arazi mülkiyeti, mülkiyet değişimi ve arazi edindirme yöntemleri ve kurumları,
 • Arazi kullanım planlaması ve arazi toplulaştırma uygulamaları,
 • Yatırım projeleri için arazi edinimi, kamulaştırma ve yeniden iskan politikaları ve uygulamaları: uluslararası standartlar ve ulusal düzenlemelerin analizi,
 • Yatırımların çevresel, ekonomik ve sosyal etki değerleme çalışmaları,
 • Kamu taşınmazları yönetimi ve özelleştirme uygulamaları,
 • Yerel ve bölgesel gelişme, havza sistem tasarımı ve yönetimi,
 • Korunan alanların yönetimi ve koruma politikaları,
 • Gayrimenkul pazarlama ve pazarlama yönetimi,
 • Gayrimenkul pazarlama, yatırım ve satış danışmanlığı,
 • Yabancıların gayrimenkul yatırımları ve uluslararası gayrimenkul piyasaları,
 • Gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin kurumsallaşması, yatırım ortaklıkları ve fonları,
 • Gayrimenkullerin vergilendirilmesi ile ekonomik ve mali suçların araştırılması,
 • Gayrimenkul ve inşaat muhasebesi ve uygulamaları,
 • İnşaat malzemeleri, yapım projelerinin analizi, mevcut yapı ve proje karşılaştırmaları,
 • Yapım ekonomisi, maliyet etüdleri, inşaat ilerleme seviyesi analizleri, yapımda maliyet yönetimi ile yapım hataları ve kusurları,
 • Sürdürülebilir tasarım ve uygulamaları, binaların sertifikalandırılması ve sertifikalı binaların maliyetleri ile değerlerinin analizleri,
 • Yapı-yer etkileşimi ile yerleşilebilirlik analizleri,
 • Risk yönetimi ve gayrimenkul ve inşaat sigortaları,
 • Gayrimenkul ve inşaat sektöründen sorun çözümleme ve arabuluculuk işlemleri,
 • İş ve meslek etiği ve çalışma alanlarına yönelik standartların analizi ve entegrasyonu.
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir